1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky na www.cvicebni-pomucky.cz stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím (Tivali, s.r.o., se sídlem Kronova 14, 621 00 Brno (zde není prodejna), IČ: 29212014, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 66064). Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu zboží přímo z Vašeho domova či kanceláře, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku v internetovém obchodě www.cvicebni-pomucky.cz,  na telefonních číslech +420 549 212 092 nebo +420 773 963 775 případně e-mailem info@cvicebni-pomucky.cz.


Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců a distributorů. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH. U nadrozměrných zásilek, které vyžadují paletové přepravné bude k ceně zboží připočtena cena paletového přepravného dle ceníku přepravce. Výše poštovného je uvedena v popisu produktů, kterých se toto týká. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které kupující do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrzuji objednávku“.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím. Taková záloha může dosahovat až 100% ceny zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy na základě dohody s kupujícím v případě, že došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele.

Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku, kdy zákazník ve své objednávce uvede dodatek nebo odchylku, ve kterém požaduje například jinou barvu či velikost zboží, kterou prodávající nenabízí.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím a přijetím objednávky dodavatelem. Potvrzení objednávky vám neprodleně zašleme e-mailem na vámi zadaný e-mail, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Každou objednávku můžete do 2 hodin zrušit a to telefonicky, či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky. Vrácení zboží do 14 dnů zde

3) DODACÍ PODMÍNKY

Objednané zboží vám zašleme poštou jako Balík do ruky České pošty v ceně 85,- Kč vč. DPH nebo jako zásilku přepravní službou DPD v ceně 100,- Kč vč. DPH. Balné neúčtujeme. Pošta a DPD garantuje doručení těchto zásilek do druhého pracovního dne od odeslání. O odeslání zboží Vás budeme informovat emailem a SMS zprávou. Zboží můžeme poslat také na dobírku za příplatek 35 Kč k ceně poštovného.

Platba může proběhnout i převodem na účet 2700065648/2010 - Fio Banka, a.s. Jako variabilní symbol udávejte číslo Vaší objednávky.

Je možno zvolit i jiný způsob dopravy, a to dle specifikací jednotlivé objednávky a po domluvě s prodávajícím. 

U nadrozměrných zásilek může být účtováno vyšší poštovné. Celkovou výši poštovného vidíte během nákupního procesu online přímo ve Vašem nákupním košíku.

Zboží si můžete vyzvednou osobně na naší provozovně v Brně, na ul. Maříkova 1, a to po předchozím objednání  a následné výzvě prodávajícího. Provozovna je pro tento účel otevřena každý všední den mezi 9 a 16 hod.

V případě osobního odběru v Brně účtujeme manipulační poplatek 10,- Kč

VÍCE O DODÁNÍ CVIČEBNÍCH A REHABILITAČNÍCH POMŮCEK A ANATOMICKÝCH MODELŮ NAJDETE ZDE

4) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta objednaného zboží, je zpravidla 2-7 pracovních dnů. Pokud je zboží skladem, odesíláme v den přijetí objednávky nebo následující pracovní den. U zboží, které není aktuálně skladem v ČR, Vám dodací lhůtu sdělíme zpravidla do dvou pracovních dnů po přijetí Vaší objednávky.

Pokud chcete zjistit přesný dodací termín konkrétního produktu před jeho objednáním, nebo poptáváte větší množství produktů či máte jiné specifické požadavky, neváhejte nás kontaktovat.

5) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů

Tato ustanovení neplatí u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Řešení reklamace

Odstranitelná vada

 • vada musí být bezplatně, včas (do 30 dnů) a řádně odstraněna
 • v případě žádosti kupujícího může být výrobek vyměněn za jiný, pouze v případě zjevného neopotřebení výrobku běžným užíváním
 • není-li výměna výrobku možná (není na skladě, nejsou náhradní díly nebo z jiného důvodu) má zákazník právo na vrácení peněz
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Neodstranitelná vada

 • vrácení kupní ceny
 • výměna vadného zboží za bezvadné

Výrobek má jiné vlastnosti, než mu prodávající řekl nebo než bylo uvedeno na stránkách www.cvicebni-pomucky.cz

 • zákazníkovi se vrátí plná kupní cena
 • zákazník může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci


Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.


Reklamace musí být vyřízena do 30 dnů od obdržení reklamovaného výrobku na servisním oddělení. Při nedodržení lhůty prodávající vrátí kupujícímu peníze.

V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba.

Všechny případné dotazy týkající se reklamačního řízení posílejte elektronickou poštou na adresu kopecka@tivali.cz

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI

6) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující má právo od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží odstoupit bez udání důvodu v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání kupujícího). V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující zašle zboží dobře zabalené, v bezvadném stavu, bez známek užívání nebo opotřebování společně s průvodním dopisem, kde vyjádří svou vůli od smlouvy odstoupit a kontaktní údaje obsahující jméno a příjmení kupujícího, adresu bydliště či jinou dostupnou kontaktní adresu, číslo účtu a telefonní spojení. Zboží nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Zboží musí být zasláno pouze běžnou balíkovou poštou, zásilky dobírkou nebudou přijaty.

 

Odstoupit od kupní smlouvy nelze v případě, kdy:

 • zboží bylo upraveno dle přání kupujícího
 • zboží, které podléhá rychlé zkáze
 • zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • se jedná o zvukové nebo obrazové nahrávky (pokud porušil jejich původní obal)
 • se jedná o počítačový program (pokud porušil jejich původní obal)
 • zboží vyjmuté z obalu, které nelze z hygienických důvodů vrátit

7) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma Tivali, s.r.o. prohlašuje, že s osobními údaji uživatelů a zákazníků www.cvicebni-pomucky.cz nakladá v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace poskytnuté prostřednictvím objednávkového formuláře, slouží pro vyřízení objednávky. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak komerčně využity.

Na základě písemné žádosti zákazníka, mohou být jeho údaje z databáze vymazány.

Provozovatel je oprávněn předávat osobní údaje zákazníků v rozsahu e-mailových adres, použitých v rámci nákupů na stránkách internetového obchodu, provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Provozovatel portálu Heureka.cz je vůči naší společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zasílání e-mailových adres se týká všech zákazníků, kteří nevyjádřili svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a je prováděno po každém nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti, ve smyslu Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných na adrese https://sluzby.heureka.cz/napoveda/podminky-a-dulezite-dokumenty/. Provozovatel portálu Heureka.cz předané e-mailové adresy uchovává po dobu, po kterou je naše společnost zařazena do programu ověřeno zákazníky, nebo po dobu, kdy zákazník vyjádří svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení vůči naší společnosti nebo přímo vůči provozovateli portálu Heureka.cz k čemuž je mu poskytnuta možnost v každém jednotlivém dotazníku.

8) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Mimosoudní vyřizování stížností zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy kopecka@tivali.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Pro řešení sporů on-line může kupující využít platformu nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

Provozovatel e-shopu:

Tivali, s.r.o.
Kronova 14 (zde není prodejna)
Brno, 62100
IČ: 29212014
DIČ: CZ29212014

 

Provozovna: Maříkova 1, Brno 621 00

Zákaznická podpora: +420 549 212 092, +420 773 963 775
Email: info@cvicebni-pomucky.cz

 


 

Zákony a předpisy:
- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů