Taktil disky a diskriminační čití

Taktilní disky a schopnost rozeznat předměty hmatem

Náš smysl pro dotyk pramení z receptorů v naší kůži. Dotyk je obzvláště citlivý kolem úst, na našich rukou a na ploskách nohou. Proto zde dokážeme rozlišit i velmi malé rozdíly v texturách, površích atp. Pokud půjdeme bosí ve tmě, většina z nás dokáže rozlišit silniční asfalt a vyšlapanou cestu v zemi. Můžeme také určit výšku schodů a dveří. Naše schopnost odlišit strukturu a povrch nám pomáhá se rovnoměrně a plynule pohybovat bez pádu či klopýtnutí.

Lidé dokáží pomocí rukou cítit i velmi malé rozdíly struktury, např. určit rozdíl mezi pomerančovou a mandarinkovou slupkou. Děti musí trénovat, aby se u nich rozvinula schopnost rozlišovat věci. Schopnost poznávat předměty prostřednictvím haptiky (lehkého dotyku) se nazývá diskiminační čití či stereognozie (schopnost poslepu poznat hmatem tvar předmětu). Čím více děti stimulujeme a dovolujeme jim, aby se dotýkaly a manipulovaly se všemi věcmi, se kterými přichází v každodenním životě do kontaktu, tím lépe dovedou využívat své smysly pro vnímání dotyku při provádění jemných motorických dovedností jako je kresba, šití a psaní. Čím více příležitostí dáme dětem pro pohybování se na různých površích v přirozeném prostředí (s obuví a bez obuvi), tím lépe se dovedou pohybovat volně a bezproblémově, aniž by se potýkaly s malými nedokonalostmi, na jakékoliv podložce.

Tactile Discs je řada produktů, které mohou být využity při procvičování diskriminačního čití u dětí. Každý z disků je jedinečný a může být použit s ostatními disky v nabídce. Zatímco materiál, průměr a tloušťka disků jsou stejné, tak se od sebe odlišují svými povrchy.

K dispozici jsou v každé sadě dvě velikosti disků.

  • větší taktilní disky jsou vhodné pro nohy, na sezení apod.
  • menší taktilní kotouče jsou vhodné pro ruce a stimulaci receptorů na dalších částech těla

Při použití obou sad může dítě cítit rozdíly mezi jednotlivými disky rukama nebo nohama a může porovnávat a přemístit senzorický vstup z rukou na nohy a naopak. Malé disky mohou být také použity ke stimulaci vnímání dotyku v jiných částech těla. Velké disky mohou být použity při sezení. Když se dítě projde na discích, zpozoruje, jaké mají vlivy na jeho rovnováhu. Povrch disku ovlivňuje hmatové čití nohou, ze kterých odchází informace, které úzce spolupracují s centrem rovnováhy, které zprostředkovává vestibulární systém.

Zkušenost je dále podporována zrakem, který hodnotí smyslové vstupy ještě předtím, než se dítě postaví na disk. Prostřednictvím senzorické interakce, tj. koordinace smyslů, dítě reguluje rychlost, sílu a rytmus jeho pohybu přes disky. Na některých discích se dítě bude pohybovat pomaleji. Na některých může zůstat i delší dobu, aby získal pevnou oporu. Při překonávání určitých disků se dítě bude snažit zkrátit dobu na minimum, aby omezilo taktilní stimulaci. Buď proto, že povrch vytváří výraznější stimul na kůži, nebo je nerovný, a proto je obtížnější jej vyvážit.

Kazuistika:

Ella je šťastné, energické pětileté děvčátko. Díky zhoršenému vidění má málo rozvinuté motorické schopnosti. Kvůli jejímu postižení Ella dosud vedla více opatrný život než její rodiče. Musí se více spoléhat na to, že kolem sebe má neustále dospělé, zejména když si hraje venku, kde není vždy schopna zaznamenat potenciální nebezpečí. Nedokáže zabránit tomu, aby nezakopla o větve či schody. Když Ella stárne, vyžaduje více nezávislosti. Chce se cítit méně závislá na dospělých. Je zřejmé, že potřebuje zlepšit své motorické dovednosti. Aby získala větší nezávislost, musí trénovat a zdokonalovat další smysly, které by kompenzovaly její slepotu. Až dosud Ella dobře využívala svého sluchu. Velmi dobře se orientuje podle hlasů a okamžitě zastaví, pokud ji dospělí nahlas varují před nebezpečím. Dívenka vždy vynikala v rozeznávání věcí a měla dobrou hmatovou diskriminaci a manipulační dovednosti. Nicméně obdržela příliš málo informací prostřednictvím nedostatečné stimulace hmatových receptorů v nohou. Snadno ztrácí rovnováhu a není si jistá na nových podložkách a v nerovném terénu. Hannah Harboe, fyzioterapeutka a autorka článku, se rozhodla, že začne s Ellou trénovat hmatovou diskriminaci na jejích nohách pomocí Tactile Discs. Na podlahu umístila do kruhu všechny velké disky. Ella začíná chodit po discích dokola a stále se přidržuje ruky terapeutky. Ze začátku potřebuje velkou oporu pro udržení rovnováhy při přenesení váhy na nový disk. Poté Ella dostala do ruky malý disk a pokračovala v chůzi dál. Její chůze je pomalá, ale soustředěná. Někdy desku zvládne přejít hravě, jindy na více pokusů. Toto cvičení se opakovalo každý týden. Elly schopnosti vyrovnávat nerovné povrchy se neustále zlepšují a je u ní vidět pokrok. Holčička si začíná také více věřit. Díky této zkušenosti si její rodiče a opatrovníci uvědomují důležitost tohoto tréninku. Cvičení a stimulace taktilních receptorů mohou v budoucnu Elle pomoci se bezpečně pohybovat po světě, který je v mnoha ohledech navržen pro lidi, kteří vidí.

Video Taktilní disky